THÔNG TIN BÁO CHÍ NGÀY HỘI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC MIỀN TRUNG LẦN THỨ IV TẠI BÌNH ĐỊNH, NĂM 2023

Thứ năm - 07/09/2023 16:24
THÔNG TIN BÁO CHÍ
NGÀY HỘI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC MIỀN TRUNG LẦN THỨ IV
TẠI BÌNH ĐỊNH, NĂM 2023
I. THÔNG TIN CHUNG
Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định, năm 2023 (gọi tắt là Ngày hội) thuộc khuôn khổ Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 3666/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ngày hội là một sự kiện văn hóa với quy mô lớn được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Trung nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 76- KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị. Qua đó, Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.
Các nội dung hoạt động của Ngày hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, của khu vực và của địa phương. Các chương trình tham gia Ngày hội được chuẩn bị chu đáo, có nội dung tiêu biểu, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân, đề cao vai trò của chủ thể văn hóa các dân tộc miền Trung, bảo đảm yếu tố bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với các yếu tố thời đại. Các nội dung hoạt động của Ngày hội do các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng... là người dân tộc thiểu số thực hiện.
II. TÊN GỌI, CHỦ ĐỀ, QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Tên gọi: Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định, năm 2023.
2. Chủ đề: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung
                    Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển”
3. Quy mô: Với sự tham gia của 11 tỉnh thuộc khu vực miền Trung: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận.
4. Thời gian: Từ ngày 08/9 đến ngày 10/9/2023.
5. Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN
1. Cơ quan chỉ đạo
 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
2. Cơ quan phối hợp
 - Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Ngày hội.
3. Đơn vị thực hiện
          - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao, Văn phòng Bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
           - Tỉnh Bình Định: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.
           - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội.
- Các nhà quản lý, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, dân tộc học tại các cơ quan, Cục, Vụ, Viện ở Trung ương và các địa phương.
IV. THÀNH PHẦN THAM GIA
1. Khách mời
- Đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Đại diện Lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đại diện: Các tổ chức quốc tế nghiên cứu về văn hóa Việt Nam; Các doanh nghiệp lữ hành, các doanh nghiệp đầu tư và phát triển về văn hóa vùng miền, dân tộc thiểu số.
- Đại biểu (đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch) 11 tỉnh tham gia Ngày hội.
- Đại biểu tỉnh Bình Định, gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Trung ương, của tỉnh là người Bình Định đã nghỉ hưu; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.
 - Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Thẩm định văn hóa nghệ thuật, Ban Trọng tài thi đấu thể thao, Ban Giám khảo thi nghiệp vụ du lịch.
 - Phóng viên Báo, Đài Trung ương và địa phương.
2. Thành phần tham dự
- Thành phần chính: nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào dân tộc đang sinh sống, học tập, làm việc tại địa bàn 11 tỉnh tham gia Ngày hội.
- Thành phần phối hợp: Một số cơ quan Trung ương; lực lượng nghệ nhân, diễn viên, tổng đạo diễn, các đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ, kỹ thuật viên,… phục vụ Lễ Khai mạc, Bế mạc; lực lượng an ninh, y tế, tình nguyện viên, hướng dẫn viên, lực lượng phục vụ của tỉnh Bình Định; Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại địa bàn 11 tỉnh tham gia Ngày hội.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ NGÀY HỘI
1. Phần lễ
1.1. Lễ Khai mạc Ngày hội
- Nội dung: Chương trình nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, được tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh tham gia Ngày hội
- Thời gian: 20h00, ngày 08/9/2023.
- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn.
1.2. Lễ Bế mạc Ngày hội
- Nội dung: Tổng kết, trao giải, bế mạc Ngày hội, trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ V, năm 2026. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, được tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh tham gia Ngày hội.
- Thời gian: 20h00, ngày 10/9/2023.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định.
2. Phần hội
2.1. Hoạt động văn hóa
Quy mô gồm 11 tỉnh tham gia Ngày hội, cụ thể:
2.1.1. Liên hoan Văn nghệ quần chúng
- Nội dung: Giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng và độc đáo của đồng bào các dân tộc miền Trung.
- Hình thức: Mỗi đoàn tham gia 4 tiết mục và lựa chọn theo các thể loại gồm: Múa (Trích đoạn múa đơn hoặc tập thể của dân tộc); Hát dân ca: các bài dân ca dân tộc (có dịch tóm tắt nội dung); Trình diễn các điệu múa dân gian của dân tộc; Biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc.
- Thời gian: Ngày 08/9 đến ngày 09/9/2023.
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định.
2.1.2. Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống
- Nội dung: Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc đặc trưng của địa phương gồm 01 tiết mục với 03 nội dung: ngày thường, lễ hội, lễ cưới, có lời giới thiệu kèm theo, nhằm thể hiện vẻ đẹp và ý nghĩa của từng bộ trang phục. Trang phục sử dụng trình diễn là trang phục truyền thống, nguyên bản (không sử dụng trang phục biểu diễn, trang phục đã cải biên).
- Hình thức: Các đoàn dàn dựng thành 01 tiết mục độc lập, thời lượng không quá 07 phút/đoàn, trình diễn lồng ghép trong chương trình Liên hoan Văn nghệ quần chúng.
- Thời gian và địa điểm: Lồng ghép theo nội dung Liên hoan Văn nghệ quần chúng theo thứ tự trình diễn của mỗi đoàn (tại Trung tâm Hội nghị tỉnh).
2.1.3. Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương
- Nội dung: Giới thiệu văn hóa tín ngưỡng dân gian của 01 dân tộc đặc trưng ở địa phương.
- Hình thức: Mỗi đoàn tham gia giới thiệu và trình diễn 01 trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của 01 dân tộc ở địa phương mình
- Thời gian: Tối ngày 09/9/2023.
- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn.
2.1.4. Trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương
- Nội dung: Trưng bày các bảng trích biểu đồ, mô hình hiện vật,
hình ảnh, nhạc cụ, trang phục của đồng bào dân tộc tiêu biểu của địa phương,
tranh, ảnh, sách, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, kiến trúc nhà ở.
- Thời gian: Từ ngày 08/9 đến ngày 10/9/2023.
- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn.
2.1.5. Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực
- Nội dung: Trưng bày, trình diễn chế biến và giới thiệu văn hóa ẩm thực
truyền thống dân tộc của địa phương.
- Thời gian: Ngày 09/9/2023.
- Địa điểm: Tại gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống
địa phương (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn).
2.2. Hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc
- Thành phần tham gia: 11 tỉnh tham gia Ngày hội.
- Nội dung: Thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian
dân tộc: đẩy gậy, kéo co, bắn ná, bắn nỏ.
- Thời gian: Trong 03 ngày, từ ngày 08/9 đến ngày 10/9/2023.
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Định.
2.3. Hoạt động du lịch
- Thành phần tham gia: 11 tỉnh tham gia Ngày hội.
- Nội dung: Thi trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng: kỹ năng chào đón
khách; kỹ năng thuyết minh, giới thiệu điểm đến; tìm hiểu những kiến thức cơ
bản phục vụ tại các cơ sở homestay.
- Thời gian: Ngày 10/9/2023.
- Địa điểm: Tại gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống
địa phương (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn).
3. Các hoạt động khác
3.1. Trưng bày ảnh “Các dân tộc thiểu số miền Trung đồng hành
cùng sự phát triển của đất nước”

- Nội dung: Trưng bày nghệ thuật sắp đặt, giới thiệu 200 bức ảnh theo
các nội dung: giới thiệu cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, sự quan tâm của Đảng,
Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc miền Trung, những thành tựu nổi bật
qua góc nhìn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số miền Trung.
- Thời gian: Trong 03 ngày, từ ngày 08/9 đến ngày 10/9/2023.
- Địa điểm: Tiền sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (phía đường Trường Chinh).
3.2. Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc miền Trung trong
cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, nghề truyền thống, trang phục, nông cụ trong lao động, các vật dụng trong đời sống sinh hoạt… của các dân tộc miền Trung.
- Thời gian: Trong 03 ngày, từ ngày 08/9 đến ngày 10/9/2023.
- Địa điểm: Khu vực không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa
truyền thống địa phương (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn).
3.3. Dâng hoa, tham quan các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh
3.3.1. Dâng hoa tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành
- Thời gian: Chiều ngày 07/9/2023.
- Địa điểm: Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (TP. Quy Nhơn).
- Thành phần: Đại biểu các cơ quan Trung ương, đại biểu các tỉnh, Ban Tổ chức, Trưởng các đoàn tham gia Ngày hội.
3.3.2. Tham quan Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, di tích tháp Bánh Ít
- Thời gian: Ngày 10/9/2023.
- Địa điểm: Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (huyện Tây Sơn), di tích tháp Bánh Ít (huyện Tuy Phước).
- Thành phần: Các đoàn tham gia Ngày hội.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cơ quan thường trực Ban Tổ chức: Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định, số 183 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại:02563.822.231;  02563.829.913.   Fax: 02563.829.913.
1. Người phát ngôn: Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội.
2. Người được ủy quyền phát ngôn: Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội.
Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan truyền thông./.
 
BAN TỔ CHỨC
 

Tác giả bài viết: TTTTXTDL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây